Sci-Fi

3 articles in category Sci-Fi / Subscribe

The Hanged Man. The Juggler. The Wheel of Fortune. Six of Cups.

The flames of candles danced on the shiny surface of tarot cards. Margot pondered for a moment, then added the last card to complete the Starseed spread.

Justice.

She snorted. The last thing she needed, she thought.

Everything would be fine if the Wheel of Fortune wasn’t turned upside down, and in the presence of Justice and the Hanged Man, it could only mean one thing: history would repeat itself. Margot leaned back in her chair, lost in thought, then picked up a glass of wine and walked to the window. Technology is killing us, she thought, looking at the neon city.

Czytaj dalej →

Wisielec. Kuglarz. Koło Fortuny. Sześć Kielichów. 

Płomyki świec tańczyły na lśniącej powierzchni kart. Margot zamyśliła się, a po chwili dołożyła ostatnią kartę, aby dopełnić rozkład Starseed. 

Sprawiedliwość. 

Prychnęła. Jeszcze tego by brakowało, pomyślała. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby Koło Fortuny nie było obrócone, a w obecności Sprawiedliwości i Wisielca mogło oznaczać tylko jedno: historia będzie się powtarzać. Margot odchyliła się zamyślona w fotelu, po czym wzięła kieliszek wina i podeszła do okna. Technologia nas zabija, pomyślała, patrząc na neonowe miasto.

Czytaj dalej →

Kampania walki z czterema plagami – kampania społeczno-polityczna wprowadzona w życie w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1958–1962. Była jednym z elementów wielkiego skoku. Polegała na tępieniu szczurów, komarów, much oraz wróbli – które według komunistycznych władz miały wyjadać ziarno na zasiewy.

W efekcie miliony Chińczyków w całym kraju zaczęły tępić wróble, przez co na polach rozpleniły się owady (głównie szarańcza), które były dotąd zjadane przez wróble.

Szkodniki zniszczyły plony, co przyczyniło się do powiększenia panującej wówczas w Chinach klęski głodu, która w okresie całego wielkiego skoku pochłonęła 20–40 milionów istnień [1].

Trudne do przewidzenia skutki ingerowania w delikatną równowagę matki natury nazywa się efektem wróbla.

Czytaj dalej →